Bel: 06 533 850 07

Hans Buffart, Business Counselling Associates
CURRICULUM VITEA

BUFFART, Henri Franciscus Johannes Maria (Hans)
Burgemeester van Kempenstraat 4
5854 CA Nieuw Bergen, Nederland
The Netherlands

telefoon zakelijk: 00 31 485 34 05 92
telefoon  mobiel: 00 31 655 32 77 81
Email: buffart@businesscounsel.nl

Geb.  10-05-1946

Opleiding

gymnasium-B, 1958 - 1964, Constantijncollege te Amersfoort
theoretische natuurkunde en wiskunde, 1964 - 1970, Uni­ver­si­teit te Utrecht
promotie tot doctor in de sociale wetenschappen, 1982, Univer­si­teit te Nij­megen
 
Bekleedde functies

2008 - heden
Business Counselling Associates
partner 

2005 - heden
Stichting Zorggroep West en Midden Brabant te Tilburg 
vice-voorzitter van de Raad van Toezicht 

2002 - 2005
Stichting Regionaal Kruiswerk Mark en Maas te Oosterhout (NB)
voorzitter van de Raad van Toezicht 

2002 - heden
Buffart Bestuursadvies & Procesbegeleiding B.V.
directeur 

1998 - 2001
M&I/Holdingbv  te Amersfoort
directeur
managing partner M&I/Partnersbv te Amersfoort 

1998 - 2004
Kerndocent Tias, MBA-opleidingen Katholieke Universiteit Tilburg
kerndocent Management van Transport en Logistieke dienstverlening: marketing, inkoop, massa-individualisering en ECR 

1994 - 1998
TVA developments bv te Veldhoven
senior consultant 

1989 - 1993
F. van Lanschot Bankiers N.V. te 's-Hertogenbosch
directeur Informatiesystemen 

1989 - heden
Buffart Beheer B.V. te Nieuw Bergen
directeur

1989 - 2003
directeur Gestaltbv te Venlo 

1987 - 1989
Rijks­universiteit te Groningen
gewoon hoogleraar Sociaal‑Wetenschappelijke Informatiekunde
directeur van het interuniversitair expertisecentrum ProGamma 

1984 - 1989
Universität Leipzig, B.R.D.
gasthoogleraar Algemene Psychologie 

1971 - 1987
Katholieke Universi­teit te Nijmegen
wetenschappelijk directeur Nijmeegs instituut voor cogni­tie-onder­zoek en informatietechnologie (NICI), 1986 - 1987
voorzitter studierichting cognitiewetenschap, 1984-1987
programmacoördinator in het kader van de voorwaardelijke financiering van universitair onderzoek, 1982 - 1987
organisatorische en wetenschappelijke leiding landelijke NWO-projecten, 1980 - 1987 

Ervaring

Dr. Hans Buffart is specialist op het gebied van strategische vraagstukken voor ondernemingen in “turbulente markten” (massa-individualisering). Hij heeft (samenwerkings)projecten geleid voor grote en middelgrote Nederlandse ondernemingen (onder wie Philips, Nedlloyd, Ahold, Unilever, Heineken, TPG, Vroom & Dreesmann, de Sperwergroep, Petroplus, Essent, Stork, ..) op het gebied van logistiek, marketing, communicatie, informatievoorziening, e-zaken, juridische vraagstukken, vooral vanuit het perspectief van de toenemende invloed van klantgedrag op ketenprocessen.

Zijn kracht ligt in gecompliceerde organisatievraagstukken waarin de menselijke factor een belangrijke rol vervult, bijvoorbeeld fusiebegeleiding, samenwerking en ingrijpende reorganisaties en herstructurering. Zijn inhoudelijke achtergrond maakt het mogelijk om op verschillende gebieden strategische kansen te signaleren en projecten met een veelheid aan aspecten -tot en met de implementatie- te realiseren. Naast deze inhoudelijke achtergrond heeft hij het vermogen om mensen en groepen te enthousiasmeren en hun creativiteit voor de oplossing van vraagstukken aan te spreken.

Zijn brede advies- en managementervaring heeft hij opgedaan in vele branches, zoals de voedings- en genotmiddelen, de detailhandel, de olie-industrie, de machinebouw, de energie, de logistiek, de optiek, de centrale overheid (EZ, Landbouw, VROM en Defensie) en de bankwereld. Hij heeft ervaring met groot-, midden- en kleinbedrijf, met diverse branche- en overkoepelende organisaties, en met de vakbeweging. Hij is gewend om in grote en complexe projecten te werken met een verscheidenheid aan belangen, uitmondend in meetbare resultaten voor alle betroken partijen.

Qua aard is hij een bestuurder. Hij luistert en analyseert scherp en nodigt medewerkers uit tot initiatief. Hij was hoogleraar Algemene Psychologie in Leipzig, hoogleraar Informatiekunde in Groningen en kerndocent marketing, inkoop en mass-customization bij de MBA-opleiding Management van Transport en Logistiek van het Tias te Tilburg. Hij was en is bestuurder van beroepsgebonden en maatschappelijke organisaties, en toezichthouder in de gezondheidszorg.

Publicaties

Enkele tientallen (internationale) publicaties, workshops en voordrachten over automatiserings­beleid, EDI, systeem­leer, statistiek, patroonherkenning, cog­nitieweten­schap, netwerkprocessen, massa-individualisering, e-handel en contracten.

Recente projecten

• 2010-heden Kuenen Installatiegroep verhoging winstpotentie

• 2010-heden Fifth Season (Italië) begeleiding uitvoering business plan

• 2009-heden Verkopen van ondernemingen

• 2009-heden Niet-bancaire financiering bedrijven voorbereiden en organiseren

• 2009-2010 CRV Werken aan sterker directieteam

• 2009 Fifth Season (Italië) business plan

• 2009 Fifth Season (Italië) marketingplan

• 2008 UMC st Radboud Nijmegen sparring partner voorzitter Raad van Bestuur

• 2007-2008 Essilor Benelux adviseur directie: ontwikkeling logistieke hub en klantspecifieke processen

• 2007 Essilor Benelux lid MT a.i.: verantwoordelijk voor Customer Care
  (logistiek customer service en instrumentenonderhoud)

• 2006 Essilor Benelux: reorganisatie: ontwerp nieuwe organisatie

• 2005-2006 Essilor Benelux adviseur directie: strategische oriëntatie herinrichting klantgestuurde
  bedrijfsprocessen

• 2002-2006 Petroplus: Concernmanager informatievoorziening en ict-infrastructuur

• 2002 Essent Retailbedrijf:  lid MT a.i. verantwoordelijk voor new business development architectuur en ict

• 2001-2002 Stork RMO: Positionering en marktstrategie.

• 2001-heden Petroplus: Adviseur Raad van Bestuur begeleiding Task Force Informatievoorziening

• 2001 Stork RMO: Marktbenadering.

• 2001 Stork RMO: Begeleiding toekomstverkenning en cohesie management.

• 2001 Koninklijke Machinefabriek Stork: Herpositionering ondernemingen en stafdiensten.

• 2001 Ministerie van Economische Zaken Den Haag: Vooronderzoek mogelijkheden voor een IOP
  Residential  Gateway.

• 2001 Te Strake: Onderzoek kerncompetenties.

• 2001 Petroplus: Bedrijfsstrategie en ICT-archtitectuur.

• 2000-2001 Ministerie van Economische Zaken: Elektronische dienstenontwikkeling in de netwerkeconomie;
  onderzoek naar de succes- en faalfactoren en de rol van de overheid hierin.

• 2000-2001 Road Air: Strategische Positionering en E-zaken.

• 2000 Stork Digital Imaging: Positionering in en benadering van klantgestuurde textielketen.

• 2000 Koninklijke Machinefabriek Stork: Ontwikkeling netwerksamenwerking en begeleiding transformatie.

• 2000 Koninklijke Machinefabriek Stork: Ontwikkeling naar klantgedomineerde markten.

• 2000 M&I/Partners Toegankelijk maken en benutten van impliciete kennis en ervaring

• 2000 Landbouw Universiteit Wageningen: KUStomermanagement

• 2000 Landbouw Universiteit Wageningen: Customer Management

• 1999 Ministerie van Economische Zaken Den Haag: Kennisinventarisatie Massa-individualisering

• 1999 Ministerie van Economische Zaken Den Haag: Evaluatie IOP Opto-elektronica

• 1999 Stork N.V. Naarden: Strategie-advies Aerospacegroep

• 1998 UnieKaas N.V. Veenendaal: Overleg met Campina Melkunie

• 1998 UnieKaas N.V. Veenendaal: Fusiebegeleiding

• 1998-2000 Stork N.V. Naarden: Onderzoek kerncompetenties werkmaatschappijen

• 1997-1998 Cebeco-Handelsraad Rotterdam: Ondersteuning marktoriëntatie kweektechnologie

• 1997-1998 Cornelder Westport Amsterdam; Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam; Vroegop-Windig
   Amsterdam: Klantgestuurd versdistributiecentrum

• 1997-1998: Rabobank International Utrecht: Strategische vraagstukken rond ICT

• 1997-1998 Stichting AKK Rosmalen: Ondersteuning vraagstukken MI

• 1997-1998 Klict Rosmalen: Lid Task Force voorbereiding ICES-KIS-aanvraag

• 1998 Stichting DuVo Rotterdam: Conceptmodel ketenprojecten op het gebied van milieu

• 1997 Koninklijke Landmacht Employer Support ‘s-Gravenhage: Conceptmodel basisfilosofie externe relaties

• 1996-1998 Ministerie van Landbouw ’s-Gravenhage: ketenomkering en voorbereiding ICES-project “Klict”

• 1996-1998 Kerngroep netwerk Massa-individualisering Zaandam: projectleider

• 1994-1995 Ministerie van Economische Zaken N.V. ‘s-Gravenhage: voorbereiding conferentie
   Massa-individualisering
Powered by VivianCMS - Sitemap