Bel: 06 533 850 07

Financiering van een snel groeiend bedrijf
Succesvolle startende ondernemers komen vaak kapitaal te kort. Het financieren van de snelle groei uit de kasstroom leidt vaak tot problemen als er sprake is van stagnatie. Zo ook bij deze klant.
Het begin
In 2004 heeft de voortvarende en innovatieve ondernemer zijn recyclingbedrijf opgericht. Hij introduceerde nieuwe marktconcepten en bracht technologische innovaties, waardoor het bedrijf een snelle groei doormaakte. In 2007 was de omzet zeven maal zo hoog als in 2005. De innovaties leidden tot een investeringsvolume, dat beduidend groter was dan de omzet; een typisch voorbeeld van een snel groeiend bedrijf. Dat kan goed gaan, maar het gaat verkeerd als er onverwacht een moment van stagnatie optreedt.

De stagnatie
De stagnatie was niet het gevolg van een economische terugslag. De oorzaak was politiek van aard. Toegezegde vergunningen werden niet verleend. Een van de gevolgen was, dat de bedrijfsactiviteiten op locatie werden stil gelegd, het bedrijf een nieuwe locatie moest zoeken en uiteindelijk nieuw
moest bouwen. Een projectontwikkelaar bouwde het pand en een bank was bereid een hypothecaire lening te verstrekken. Door het stilleggen van de productie kwam de kasstroom tot stilstand en liepen de schulden aan crediteuren op. Vanwege de strengere normen sinds de kredietcrisis verstrekte de bank de toegezegde hypothecaire lening niet en kwamen partijen die borgstellingen verleend hadden hun onderpand ophalen. Het bedrijf leek ten dode opgeschreven.

Onze analyse
Onze klant vroeg ons of wij konden helpen om financiering te verwerven. Onze analyse van de situatie van de klant liet zien dat de administratie de geldstromen niet duidelijk genoeg toonden. Herschikking van de cijfers liet zien dat het bedrijf zeer levensvatbaar was. We hebben de ondernemer daarom geholpen zijn financiële administratie te verbeteren.
Powered by VivianCMS - Sitemap