Bel: 06 533 850 07

Reorganisatie en doorstart van een taxibedrijf
Een eenmansbedrijf raakt de controle en het overzicht kwijt na aankoop van een bedrijfsonderdeel. De problemen groeien de ondernemer boven het hoofd en op één minuut voor twaalf worden we gevraagd te helpen.
Historie
Eind 70-er jaren nam de huidige eigenaar de eenmanszaak van vader over. De plaatselijke reputatie van het bedrijf was sterk door de persoonlijke band met de klant, de bekendheid als familiebedrijf, “zoon van de vader” en een bestand van lokaal personeel.

De huidige ondernemer moderniseerde de onderneming, werkte samen met collega taxibedrijven, nam klachten serieus en persoonlijke dienstverlening stond bovenaan. Het bedrijf groeide tot over de veertig taxi’s en taxibusjes en financieel ging het prima.

Overname
Rond de eeuwwisseling deed zich een kans voor. Een gemeentelijk vervoerbedrijf in de regio werd overgenomen en bood een aparte BV met busjes voor VIP vervoer te koop aan. Onze ondernemer kocht deze BV vanuit zijn eenmanszaak zonder met adviseurs of accountant te overleggen.

Cultuur
Het personeel van deze BV bleef als ambtenaar achter. Alleen de chef van de BV kwam over als bedrijfsleider met een vast salaris en een omzetafhankelijkebonus. Door de koop van de BV nam het taxibedrijf zijn 25 dienstjaren over.

De ambtelijke achtergrond bleek geen basis om een commerciële uitdaging aan te gaan. Van jaar tot jaar nam de omzet af, terwijl de ondernemer veel energie kwijtraakte aan geruzie. De situatie liep uit de hand. Mediatie werd rechterlijk afgedwongen maar gaf geen oplossing. De bedrijfsleider kwam thuis te zitten, salariskosten en riant pensioen liepen door. Door de jaarlijkse oplopende verliezen raakte de BV technisch failliet.

De ondernemer zocht bijstand van diverse adviseurs, maar het bloeden konden zij niet stoppen. Hoge aanspraken van diverse kanten vielen over elkaar heen, die deels al in gerechtelijke procedures werden uitgevochten. Tenslotte kondigde de Belastingdienst aan haar beslagen te willen incasseren door te gaan veilen.

Uitdaging
Op dat moment seinde een gezamenlijke kennis ons in. De uitdaging leek ons de moeite waard en een dag voor een fatale termijn van de Belastingdienst spraken we de ondernemer met zijn vrouw. We boden aan op basis van een no-cure/no-pay de situatie te saneren tot op concernniveau weer winst werd gemaakt.
Levensreddend plan
Er was haast geboden voor een laatste kans op een levensreddende aanpak. Onze eerste gang was naar de Belastingdienst om de fatale termijn met een week te verlengen. Onze presentatie en concreet plan hielp, in tegenstelling tot voorgaande bezoeken van adviseurs die geen resultaat hadden opgeleverd.

Vervolgens brachten we de kruisverbanden in kaart om te zien welk gevolg een faillissement van de BV zou hebben. Daarbij bleken de administratie en jaarrekeningen 2 jaar achter te lopen en de schulden en activa tussen de eenmanszaak en de BV op onduidelijk tegenover elkaar te staan.

In de BV zaten goed beschouwd winstgevende contracten, maar de vaste kosten van personeels overhead en kantoor deden dat de das om. Liquiditeit was in principe te verkrijgen als we een sale en leaseback deal zouden maken voor een deel van het wagenpark. Probleem was echter dat die onder conservatoir beslag van de Belastingdienst stonden.

Helder plan gaf vertrouwen
We brachten de accountant ertoe om met ons in enkele dagen de kruisverbanden (leveringen, niet gefactureerde zaken, verplichtingen, activa, contracten) in kaart te brengen.

Daarna maakten we een nieuw winstgevend bedrijfsplan en een liquiditeitsplan voor de belasting en bankschulden.

Ons overzicht gaf vertrouwen, op basis waarvan het echtpaar bereid was een directe storting van enkele tienduizenden Euro’s te doen bij de Belastingdienst. Daardoor kon met de Belastingdienst een aflossingsplan van een half jaar worden overeengekomen. De veiling werd afgeblazen en daarmee werd ook lokale reputatieschade voorkomen.

Realisatie
In een half jaar maakten we de juridische procedures af of kozen we ervoor om conflicten via een deal op te lossen. Wij voerden ons plan verder praktisch stap voor stap uit, waarbij we op de werkvloer talloze brandjes blusten. Om gezondheidsredenen liet de ondernemer de details van alle acties grotendeels aan zich voorbij gaan en focusde zich geheel op de operaties. Na 7 maanden leverden we een doorgestarte ondernemingsactiviteit op, die winstgevend was en vrij van schulden.  
Powered by VivianCMS - Sitemap