Bel: 06 533 850 07

Verkoop van verliesgevend autobedrijf.
Deze casebeschrijving gaat over een situatie die we vaker tegenkomen: vooral in deze tijd lijkt het vaak ongunstig – zo niet onmogelijk – om een verliesgevend bedrijf te verkopen. Dat er vaak mogelijkheden zijn met meer potentie dan verwacht wordt ook in dit voorbeeld duidelijk.
Oorsprong
In 1969 is het Automobielbedrijf opgericht door de vader van onze opdrachtgever, die nu de huidige eigenaar is. Vanuit een algemeen autobedrijf, heeft de zoon de upgrade gerealiseerd als subdealer van het merk Mazda. De upgrade vroeg investeringen in een moderne outillage met werkplaats, magazijn en showroom. Ook in de opleiding van het personeel werd flink geïnvesteerd.

Situatie
Een twintigtal jaren groeit en bloeit de onderneming. Midden 90-er jaren verliest de onderneming in een aantal jaren gestaag omzet. Investeringen staken en de onderneming komt steeds verder in slecht weer. De eigenaar neemt extern een baan aan en de vrouw runt het bedrijf. Tenslotte belandt de onderneming bij de bank bij Bijzonder Beheer.

Contact
Moe gestreden belt de man ons met de vraag of BCA kans ziet zijn bedrijf te verkopen. En wat we daarvoor rekenen. Op de eerste vraag antwoorden we dat we dat pas kunnen zeggen na een analyse van de situatie. De laatste vraag bekijken we daarna. We schetsen het mogelijke verloop van ons werk en maken een afspraak voor een intake gesprek.

Intakegesprek en analyse
Bij de intake blijkt uit de V+W rekening dat de onderneming onverkoopbaar is in de situatie waarin ze nu verkeert. Onze (gratis) analyse laat zien waar elke maand geld wegstroomt en hoe dat te stoppen is. We bieden aan een plan te maken en daarna te helpen bij de uitvoering. Dit voorstel wordt geaccepteerd.


We werken samen met de echtgenote en bespreken onze analyse en plan van aanpak met de bank. De bank geeft tijd voor de uitvoering van het plan. De echtgenote gaat actief aan de slag.

Tussenfase en begeleiding
Om de opbrengst te optimaliseren is het plan erop gericht in een eerste fase de verliezen te stoppen, zodanig dat er winst wordt gemaakt. In deze fase wordt het plan door de echtgenote stap voor stap uitgevoerd waarbij wij haar op afstand coachen. Na totaal zeven maanden staan de kosten stop en is er weer een lichte winst.

Verkoop voorbereiding
Na de succesvolle realisatie van ons plan zoeken en benaderen we potentiële kopers. We stellen een verkoopbrochure op met een deal outline voor de notaris en stellen een lijst op van groepen kandidaten. We maken de lijst concreet en selecteren kandidaten samen met de echtgenote. Wij benaderen de geselecteerde kandidaten en informeren de echtgenote over serieuze belangstelling.

Verkoop
Na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring, krijgen kandidaat kopers de verkoopbrochure om zich inhoudelijk te oriënteren. In de verkoopbrochure hebben we de historische achtergrond aangegeven, alsmede de vraagprijs. We voeren de verkoopgesprekken in samenwerking met de echtgenote en realiseren de verkoop. Na het voldoen van alle te vorderen bedragen blijft er aan het eind voor de eigenaren nog een fors bedrag over.

Powered by VivianCMS - Sitemap